• طراحی و توزیع قلک­های احیا

این قلک­ها به عنوان نمادی از خدمات انجمن­وارد خانه­های افراد مختلف جامعه می­شوند تا ضمن معرفی فعالیت­های گروه احیا، کمک­های خداپسندانه افراد داوطلب  و نیکوکار را جلب و جذب نماید.