ارائه خدمات توانبخشی بهنگام (Golden Time)در زمان طلایی به ­منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای یک زندگی مستقل برای کودکانی که با معلولیت زندگی می­کنند، با توجه به حقوق انسانی کودکان، فارغ از جنس، نژاد، ملیت، مذهب و… در نهایت توانمند کردن کودک برای ورود به جامعه با بهترین شرایط جسمی، حرکتی ممکن، کار با خانواده برای ایجاد بهترین رابطه با کودک و آگاهی دادن به جامعه و مسئولین برای توجه به حقوق شهروندی این افراد.

ماموریت انجمن توانیاب در  وجه های زیر برنامه­ ریزی و دنبال می­گردد:

وجه حمایتی

طراحی سیستمی که دسترسی به امکانات رفاهی، خدماتی و مددکاری را برای این افراد افزایش دهد و حمایت از مددجویان، توانبخشی و توانمندسازی آنان در راستای خوداتکایی

وجه آموزشی و اطلاع­ رسانی

آموزش در سطوح مختلف جامعه، خانواده و فرد برای تغییر نگرش منفی نسبت به این افراد، ایجاد زمینه مشارکت، اعتماد به نفس و رفع تبعیض­ های موجود اعم از سنتی،  قانونی و آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی و مهارت­های زندگی و همچنین آموزش و توانمندسازی کادر تخصصی در حوزه­های مرتبط

وجه حقوقی

تلاش در جهت اجرایی شدن قوانین، ارائه نظر کارشناسی جهت تغییر یا افزدون قوانین مورد نیاز  در حمایت کودکان دارای معلولیت در سطوح ملی

و بین­ المللی.