انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب به شماره ثبت ۱۱۲۰۳ به عنوان نهادی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و مردم نهاد در سال ۱۳۷۸ با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد.  

دستیابی به جامعه­ای با کمترین افراد دارای معلولیت و شهرهایی با بهترین خدمات شهری برای دسترسی افرادی که با معلولیت زندگی می­کنند. لابی با مسئولین و قانونگذران برای تدوین قوانینی که زندگی بهتری را برای این افراد رقم بزند. توسعه این خدمات به شهرهای دیگر و کشورهای همسایه.