این دستگاه ها شامل یک آمپلی فایر (پردازشگر مرکزی)، یک نرم افزار پیچیده تخصصی کامپیوتری و تعدادی الکترود برای جایگزاری روی سر (در نوروفیدبک) و تعدادی سنسور (در بیوفیدبک) جهت قرار گیری روی نقاطی از بدن برای گرفتن بازخورد امواج مغزی از سر و اصلاح آنها بر اساس شرطی سازی تشکیل شده است.

تحقیقات ثابت کرده است که به هم خوردن الگوی طبیعی امواج مغزی نشان دهنده بروز اختلالاتی نظیر پیش فعالی، نقص توجه، اختلال خواب، بی قراری، اختلال خلق و خو و … است. این اختلالات هر کدام به تنهایی باعث کاهش چشمگیر عملکردهای فرد، به خصوص در پروسه های یادگیری می باشد.

این دستگاه تاثیر فوق العاده ای بر روی سطح توجه، تمرکز، خلق و خو و آرامش کودک داشته و بر رضایتمندی کامل والدین و مربیان و همینطور بر تسریع فرآیند درمان افزوده است.

انجمن توانیاب در بهمن ماه ۱۳۹۶ با حمایت مالی سفارت استرالیا موفق به خرید دستگاه نوروفیدبک دو کاناله از نمایندگی های معتبر فروش این دستگاه شد و سپس کارگاه آموزشی برای تیم توانبخشی با هدف ایجاد دانش عمیق در حوزه نوروفیدبک و کاربردهای بالینی برگزار گردید.