انجمن توان‌یاب برای بهبود وضعیت گفتاری و رفع اختلالات گفتاری کودکان، گفتاردرمانگران حرفه ای را به خدمت گرفته است.
کودکان دارای انواع مختلف مشکلات و اختلالات گفتاری به این انجمن مراجعه می کنند که می توان به لکنت، اختلالات تولید (اختلال در تلفظ صداها)، اختلالات صوتی، تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات گفتاری ناشی از فلج مغزی، کم شنوایی، سکته های مغزی و … اشاره نمود.